รีวิว จากผู้รับบริการจริง

ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์หน้าผาก
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์คาง
ฟิลเลอร์แก้มส้ม
ฟิลเลอร์ปาก
โบลดกราม หน้าเรียว
โบลดริ้วรอย หน้าเรียว (ทั่วหน้า)
โบเฉพาะจุด
ไหมยกหน้า
ไหมจมูก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 5 CC + ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
Mid Face
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร้อยไหม 6 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC + โบท็อกซ์ริ้วรอย 50 U
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
โบท็อกซ์ริ้วรอย
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ร้อยไหม 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ยกหน้า 4 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ยกหน้า
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์หน้าแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์หน้าแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + Midface 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
Midface
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว โบท็อกซ์กราม 100 U + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
โบท็อกซ์กราม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว Hifu ใต้ตาร่องแก้ม 300 Line + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
Hifu ใต้ตาร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว Hifu 700 Line + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
Hifu
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 4 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 4 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
รีวิว โบท็อกซ์ลดกราม 100 U + ร้อยไหม 6 เส้น
โบท็อกซ์ลดกราม
ร้อยไหม
รีวิว โบท็อกซ์ลดกราม 100 U + ร้อยไหม 6 เส้น + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
โบท็อกซ์
ร้อยไหม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ร้อยไหมก้างปลา 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ร้อยไหม PCL ปรับหน้าเรียว 4 เส้น + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ร้อยไหม
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 2 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 2 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 2 CC + ร้อยไหม PCL 6 เส้น
ฟิลเลอร์ขมับ
ร้อยไหม
รีวิว ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 4 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์หน้าผาก 5 CC
ฟิลเลอร์หน้าผาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 1 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + Ulthera 200 Line + Hifu 200 Line
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ปาก
Ulthera
Hifu
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 1 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + Ulthera 200 Line + Hifu 200 Line
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์หน้าผาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร้อยไหมก้างปลา 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
X